(1)
Nielsby, U.; Christensen, L. B.; Jensen, D. M.; Kristiansen, M. A. Globalt Mindset: Udvikling Af Globalt Mindset – Et Kompetenceudviklings- Og Samskabelsesprojekt På Campus Skolevangen. UCN Perspektiv 2020, 35-47.