[1]
Toft Andersen, S. 2021. Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud: – et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud. UCN Perspektiv. 10 (dec. 2021), 7–15. DOI:https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.494.