Rasmussen, L. K. “Det Bedste Og Det værste: Om Ekstremisme, følelser Og Udsathed I børn Og Unges Onlineliv”. CEPRA-Striben, nr. 30, maj 2022, s. 66-77, doi:10.17896/UCN.cepra.n30.471.