Miller, T., M. Appel Nissen, P. Rasmussen, og H. Schjoldager. “Evaluering Mellem Forskning, Profession Og Praksi”s. CEPRA-Striben, nr. 01, Feb. 2008, s. 4-8, doi:10.17896/UCN.cepra.n01.205.