[1]
L. K. Rasmussen, “Det bedste og det værste: Om ekstremisme, følelser og udsathed i børn og unges onlineliv”, Cepra-striben, nr. 30, s. 66–77, maj 2022.