Rasmussen, L. K. (2022) “Det bedste og det værste: Om ekstremisme, følelser og udsathed i børn og unges onlineliv”, CEPRA-striben, (30), s. 66–77. doi: 10.17896/UCN.cepra.n30.471.