Rasmussen, P. (2009) Skolernes brugere er tilfredse - eller er de?, CEPRA-striben, (06), s. 28-35. doi: 10.17896/UCN.cepra.n06.47.