Andersen, H. J., Corfitsen, M., Frandsen, J. og Mikkelsen, S. S. (2008) Kvalitetssystemer i kommunalt regi: Nye veje i skolepolitikken? – En kvalitativ undersøgelse af implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune, CEPRA-striben, (03), s. 32-41. doi: 10.17896/UCN.cepra.n03.22.