Dolmer, G. og Graversen, A. (2008) Tekstlæseprøverne TL 1 med særlig fokus på evalueringen af elevernes genrekendskab og læsestrategi, CEPRA-striben, (01), s. 34-43. doi: 10.17896/UCN.cepra.n01.210.