Tetzlaff-Petersen, Lene, og Merete Bonke. 2011. “Gør Kvalitetsrapporten Til Et Udviklings- Og videndelingsværktøj”. CEPRA-Striben, nr. 11 (november):26-29. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n11.80.