Rasmussen, Lene Kofoed. 2022. “Det Bedste Og Det værste: Om Ekstremisme, følelser Og Udsathed I børn Og Unges Onlineliv”. CEPRA-Striben, nr. 30 (maj):66-77. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.471.