Jensen, Ulla Højmark, og Stine Constance Helms. 2022. “Os Og Dem: Uddannelsesparathed Og elevfællesskaber I Skolen”. CEPRA-Striben, nr. 30 (maj):6-17. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.466.