Orlowitz, Gitte, og Henning Holt Christensen. 2009. “Strategisk Ledelse Af Evalueringskulturen”. CEPRA-Striben, nr. 04 (februar):22-27. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n04.30.