Rasmussen, Palle. 2009. Udvikling. CEPRA-Striben, nr. 04 (februar), 4-7. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n04.27.