Pedersen, M. R. L., & Ibsen, B. (2022). ”Det skærper vores fokus”: Evaluering af en indsats til styrkelse af forældres kompetencer til at fremme spædbørns motoriske udvikling. CEPRA-Striben, (31), 38–51. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.506