Rasmussen, L. K. (2022). Det bedste og det værste: Om ekstremisme, følelser og udsathed i børn og unges onlineliv. CEPRA-Striben, (30), 66–77. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.471