Rasmussen, P. (2009). Skolernes brugere er tilfredse - eller er de?. CEPRA-Striben, (06), 28-35. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n06.47