Jensen, U. H., & Helms, S. C. (2022). Os og dem: Uddannelsesparathed og elevfællesskaber i skolen. CEPRA-Striben, (30), 6–17. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.466