Andersen, H. J., Corfitsen, M., Frandsen, J., & Mikkelsen, S. S. (2008). Kvalitetssystemer i kommunalt regi: Nye veje i skolepolitikken? – En kvalitativ undersøgelse af implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune. CEPRA-Striben, (03), 32-41. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.22