Dolmer, G., & Graversen, A. (2008). Tekstlæseprøverne TL 1 med særlig fokus på evalueringen af elevernes genrekendskab og læsestrategi. CEPRA-Striben, (01), 34-43. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.210