Miller, T., Appel Nissen, M., Rasmussen, P., & Schjoldager, H. (2008). Evaluering mellem forskning, profession og praksis. CEPRA-Striben, (01), 4-8. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.205