Miller, T. (2008). Professionelt eller hvad? – om evaluering i folkeskolen. CEPRA-Striben, (03), 4-9. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.18