(1)
Rasmussen, P. Dannelse, Kompetence Og Evaluering. Cepra 2019, 18-25.