[1]
Andersen, H.J., Corfitsen, M., Frandsen, J. og Mikkelsen, S.S. 2008. Kvalitetssystemer i kommunalt regi: Nye veje i skolepolitikken? – En kvalitativ undersøgelse af implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune. CEPRA-striben. 03 (nov. 2008), 32-41. DOI:https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.22.