[1]
Miller, T. 2008. Professionelt eller hvad? – om evaluering i folkeskolen. CEPRA-striben. 03 (nov. 2008), 4-9. DOI:https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.18.