[1]
Steinsvik, B.S. og Hilditch, G. 2014. Tospråklige lærerstudenters erfaringer med gruppearbeid: Skremmende og konfliktfylt eller demokratisk og lærerikt?. CEPRA-striben. 16 (maj 2014), 76–85. DOI:https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n16.129.