Call: Temanummer "Evaluering og leg"

01-11-2022

Der er i de senere år opstået en bred interesse i leg som fænomen i uddannelsessystemet og dets institutioner. Der er både fokus på leg i sig selv, og på leg i relation til læring, udvikling, trivsel mv.. Dette taler bl.a. ind i en international uddannelsespolitisk dagsorden omkring OECDs 21. århundredes kompetencetænkning og FNs verdensmål. Verdensmål 4 om uddannelse af høj kvalitet trækker tilmed på artikel 31 i FNs Børnekonvention, som understreger at alle børn har ret til leg. Ydermere ses leg i den sammenhæng ofte som svaret på større samfundsrelaterede problemstillinger omkring trivsel, læring, udvikling af kreative og innovative kompetencer og livduelighed etc., og forventningerne til, hvad leg kan bidrage med, er her høje.

Der er i Skandinavien allerede en stærk tradition for at se børns leg som en iboende værdi i pædagogiske kontekster, og megen forskning lægger vægt på legens betydning i børns udvikling, læring og dannelse i fællesskaber. Disse studier bevæger sig inden for en bred pædagogisk forståelse, hvor både leg i et filosofisk perspektiv, som pædagogisk praksisform og som en ”naturlig interaktionsform” mellem børn findes repræsenteret. Der ses også en stigende interesse for at se leg som en grundlæggende del af det at være menneske, og der er således nyere forskning der peger på, at også større børn og voksne leger og derigennem lærer og udvikler nye perspektiver på hverdagen og livet, herunder arbejdslivet. Leg ses i den sammenhæng derfor ikke som begrænset til en lille del af barndommen.

Legens kvaliteter kan imidlertid være vanskelige at indkredse, og ofte forbindes de med begreber som uforudsigelighed, samskabelse, fællesskaber, meningsfuldhed, frivillighed, og med ydre udtryk som humor, kropslig aktivitet, skabelse af objekter, brug af genstande, rollespil og lignende – listen er lang.

Dette temanummer efterspørger bidrag, der behandler evalueringsspørgsmål i relation til leg i både uddannelses-, institutions- og organisationskontekster. Bidragene kan eksempelvis behandle:

  • Evalueringsfaglige problemstillinger i uforudsigelige processer
  • Evalueringsformer, som understøtter leg eller ødelægger leg
  • Tegn, dokumentationsformer og/eller evalueringsanalyser af leg
  • Eksempler på legende evaluering eller evaluering af og i leg
  • Evalueringsværktøjer / evalueringsgreb og leg
  • Målinger og effekter i relation til leg
  • Evaluering/vurdering af processer, der karakteriseres som leg
  • Evaluering i relation til leg i et børneperspektiv

Deadline for indsendelse af artikel: d. 14. april 2023

Ønskes der at indsende abstract er deadline d. 3. januar 2023