Åbent call CEPRAstriben - deadline for abstract d. 15. september 2022

16-05-2022

I dette call efterspørges artikler bredt set inden for tidsskriftets overordnede fokus. Temaet for dette nummer vil således være åbent og kan omhandle evalueringsmæssige spørgsmål i mange variationer. Der kan tematiseres såvel grundlæggende som almene evalueringsfaglige forhold, udfordringer og problematikker, der historisk og aktuelt hører til evalueringsfeltet, samt forhold, der relaterer sig til feltet, der trænger til at blive belyst, forstået og behandlet.

CEPRA-stribens fokus og område er således forskningsbaserede artikler, som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af evaluering i, af og med pædagogisk praksis. Tidsskriftet bidrager til, at evaluering som felt gør sig gældende i undersøgelse, udforskning og udvikling af pædagogisk praksis. Tidsskriftet vil derigennem skabe orienteringsmuligheder samt kvalificere faglig udvikling og drøftelser i og om feltet.

CEPRA-striben sigter efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om evalueringsfagligt arbejde. CEPRA-stribens henvender sig til forskere, undervisere, og studerende på professionshøjskoler og universiteter samt til aftagere og administratorer inden for det pædagogiske felt.

Deadline for indsendelse af artikel d. 24. oktober 2022