Call til CEPRA- striben: Evaluering i fagdidaktik – i grundskole og ungdomsuddannelse

2020-09-23

Deadline for indsendelse af artikel: 1. juni 2021 (indsendes via OJS) 

Fagdidaktik som videnskabeligt felt kan spores tilbage til 1800- tallet i det tyske/nordeuropæiske områder, men begrebet bliver først i 1960’erne anerkendt som et selvstændigt felt i Danmark. Fagdidaktikken omtales som bro mellem fag og pædagogik (Krogh, 2010), hvor læring og undervisning kobles med ét fag og dette fags kerneområder og traditioner. Fagenes historier rækker derimod helt tilbage til middelalderens universiteter og håndværkerlaug. Grundskolens og ungdomsuddannelsernes fagrækker er historisk forhandlede og således altid et resultat af politiske beslutninger. Antallet af skolefag er stigende, selvom fagbegrebet samtidig er under pres fra uddannelsesøkonomisk fokusering på kompetencer. Fagdidaktik handler imidlertid også om dannelse, hvorfor evalueringsbegrebet i denne sammenhæng synes at få nogle særligt vigtige betydninger. Dannelse i fagdidaktikken kan derfor også være et tema i dette call.

 

Evaluering i form af bedømmelse og løbende evaluering er i grundskole og ungdomsuddannelse forholdsvis nye fænomener (1960’erne) undtagen dog bedømmelse ved hjælp af karakterer. Vi ønsker således artikler, der undersøger hvilke roller evalueringspraksisser og valg af metoder spiller i fagdidaktikken. Det vil sige hvordan evaluering i alle former spiller sammen med (eller det modsatte) valg af indhold, formål, mål, midler og tilrettelæggelse i en undervisningskontekst.  Kan vi tale om, at fx faget matematik har sine foretrukne evalueringsformer, da netop de valgte metoder bedst understøtter elevers læring i en kernefaglighed? Hvordan spiller fx summative evalueringsformer sammen med indholdssiden og undervisningsprocesser i fx kreative og håndværksmæssige fag?  Kan fx børns og unges skriftlighed understøttes ved at vælge bestemte feedback procedurer? Skal fagenes dannelsesbidrag evalueres og i så fald, hvorledes gribes dette an?