Call for artikler under overskriften Ledelse og evaluering. Deadline 1. juni 2019

2019-02-26

Ledelse er topmoderne. Ledelse som fænomen er i den moderne velfærdsstat blevet opprioriteret som det centrale når politikker skal implementeres. Dertil kommer at ledelse ikke kun knytter sig til ledere, men også til opgaver. Fx læringsledelse. Derfor har vi dette call om ledelsesevalueringer.

 Ledelse som fænomen og faglighed er af stor betydning i styringskæder på det offentlige såvel som det private arbejdsmarked. Ledelse foregår på mange niveauer i en organisation og hver leder og ledelses opgave har sit rum og sit funktion i opgavevaretagelsen. Konkurrencestaten byder på decentrale løsninger på komplekse udfordringer og ledelse indgår ofte som det led der skal varetage implementering af nye tiltag fra politiske og administrative lag. Det er bredt anerkendt, at god ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at det offentlige kan levere service af høj kvalitet og skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Ledelsesevaluering er ét af de redskaber, kommuner og regioner kan bruge i deres arbejde med at udvikle bedre ledelse på alle niveauer. Vi efterlyser derfor artikler der undersøger forskellige typer af ledelsesevalueringer og som kan bidrage til at nuancere debatten om god ledelse og gode måder at måle/vurdere det på – bidrag der på et videns grundlag kan løfte fagligheden og samtidig stille kritiske spørgsmål til  ledelses betydning og råderum. Det kan handle om erfaringer med koncepter som 360 graders evalueringer, APV, body ordninger, BIKVA eller helt andre evalueringstiltag.